NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
PTIL, IEC 61892-serien
Offshore

Målgruppe: Elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Varighet: 3 dager

Kurstype: Teori

Forkunnskaper: Kunnskap innen elektro- eller automasjonsfaget

Språk: Norsk

Pris: NOK ,- 11 200Book ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
Dette kurset er utviklet for personell som jobber med design, prosjektering, planlegging, installasjon og/eller vedlikehold av elektriske anlegg offshore, formålet er å sikre et høyt nivå av sikkerhet på installasjoner og utstyr offshore.

Slik at en har lavest mulig risiko for å skade mennesker og utstyr, samt ha høyest mulig driftssikkerhet.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:


 • Enkel oversikt og forklaring på komiteer/regelverk/standarder og hvordan de henger i sammen.
 • Presentasjon over forskrifter og normer, PTIL 5 HMS, Nek 410 (IEC 60092), Nek 420 (IEC 60079), ATEX direktivene med standarder, Norsok serien.
 • Historikk og oppbygging i IEC 61892 serien, virkeområder og funksjon.
 • Gjennom et tenkt/illustrert elektrisk anlegg med fokus på det praktiske, vil vi gå igjennom hoved elementene i:
  • IEC 61892-1 – Generelle krav og betingelser
  • IEC 61892-2 – System utførelse
  • IEC 61892-3 – Utstyr
  • IEC 61892-4 – Kabel
  • IEC 61892-6 – Installasjon
  • IEC 61892-7 – Tilleggskrav for installasjon i Ex-område

Ptil/IEC 61892-serien, Offshore