NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
FSE Lavspenning
FSElavH1

Målgruppe: Alle som arbeider med eller planlegger arbeid i områder hvor det arbeides med eller nær elektrisitet. Må gjentas hvert år.

Varighet: 3 timer

Kurstype: Klasserom (teori)

Forkunnskaper: Elektroutdanning/elektroforståelse

Språk: Norsk og engelsk

Pris: Etter avtale

NB: Tilbys kun ved grupper på minimum 8 personer

Book ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
FSE lavspenning med førstehjelp dekker kompetansekravene som stilles i FSE forskriftene.


Kurset gir en fin innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling. Også valg av riktig personlig verneutstyr behandles.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:


 • Forstå hvilke krav som stilles til de som skal arbeide i eller ved elektriske anlegg.
 • Gjennomgang av spesifikke krav som stilles i FSE
 • Kjenne til hvilke myndighetsorganer som bestemmer offshore
 • Rutiner for avmerking og avgrensing av områder
 • Krav til organisering av arbeidet og kompetansekrav
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Statistikk og eksempler på ulykker relatert til elektrisk arbeid
 • Skal ha forståelse for de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking;
 • Forstå risikoene relatert til redning i levende anlegg
 • Forstå viktigheten av å rapportere ulykker og nestenulykker

 

 • FSE