NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
FSE Høyspenning
EL1HLP

Målgruppe: Alle som arbeider med eller planlegger arbeid i områder hvor det arbeides med eller nær elektrisitet.

Varighet: 3 timer

Kurstype: Klasserom (teori)

Forkunnskaper: Elektroutdanning/elektroforståelse

Språk: Norsk og engelsk

Pris: Etter avtale

NB: Tilbys kun ved grupper på minimum 8 personer

Book ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
FSE høyspenning med førstehjelp dekker kompetanse kravene som stilles i FSE forskriftene.


Kurset gir en innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid på høyspenningsanlegg offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling. Også riktig personlig verneutstyr behandles.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:


 • Forstå hvilke krav som stilles til de som skal arbeide i eller ved elektriske anlegg med høyspenning.
 • Gjennomgang av spesifika krav som stilles i FSE
 • Kjenne til hvilke myndighetsorganer som bestemmer offshore
 • Rutiner for avmerking og avgrensing av områder med høyspenning.
 • Krav til organisering av arbeidet og kompetansekrav
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Statistikk og eksempler på ulykker relatert til elektrisk arbeid
 • Skal ha forståelse for de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking;
 • Forstå risikoene relatert til redning i levende anlegg
 • Forstå viktigheten av å rapportere ulykker og nesten-ulykker

 

 • FSE