NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
Exi Grunnleggende – Repetisjon
6063

Målgruppe: Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Varighet: 1 dag

Kurstype: Repetisjonskurs kan gjennomføres på flere måter:

Alternativ 1: Klasserom

Alternativ 2: E-læring

Alternativ 3: Kombikurs

Kontakt oss for å få en løsning som passer ditt behov.

Epost: post@extek.no

Telefon: +47 971 49 489

Forkunnskaper: 

Språk: Norsk eller engelsk

Pris: NOK 6 000,-

Book ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.


I dette kurset repeteres det viktigste for en forståelse av prinsippene ved egensikrede sløyfer (IS) i eksplosjonsfarlige områder. Etter å ha gjennomført kurset, skal kandidaten ha repetert nødvendig kunnskap om design av egensikre anlegg (IS), valg av utstyr, inspeksjon og vedlikehold i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Deltakernes læringsmål, er:


 • Forstå de generelle prinsippene for type spesifikk beskyttelse og riktig merking av komponenter godkjent for bruk i egensikrede anlegg (IS).
 • Gjeldende standarder for Exi.
 • Kunne velge og installere riktig Exi utstyr i eksplosjonsfarlige områder i henhold til standardene IEC 60079-14 og 60079-25.
 • Forstå hvordan man arbeider på en sikker måte med IS.
 • Krav til kompetanse for å utføre arbeid på Exi installasjoner.
 • Forstå hvordan man verifiserer og beregner en Exi krets.
 • Kjenne til hvor man finner, og hvordan man leser relevante standarder, datablader, produktark og annen relevant litteratur.
 • Gjennomgang av relevante oppdateringer og endringer.

Standarder:

 • NEK EN 60079-11
 • NEK EN 60079-14
 • NEK EN 60079-25
 • IEC 60079-11
 • IEC 60079-14
 • IEC 60079-25