NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING

Ex Vedlikehold
ExGV3


Målgruppe: Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Varighet: 3 dager

Kurstype: Klasserom og verksted

Forkunnskaper: Personell som har Ex grunnleggende

Språk: Norsk eller engelsk

Pris: NOK 11 200,-

Book ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.


Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert.

Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr og utføre inspeksjon og vedlikehold på en sikker måte.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:


 • de generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
 • områdeklassifisering og soneinndelingen
 • gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
 • temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
 • de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
 • inspeksjon og vedlikehold i eksplosivt miljø
 • hvordan vedlikeholdsarbeid utføres i eksplosivt miljø
 • hva deltakeren kan utføre selv og hva som må sendes inn til autorisert verksted
Standarder:
 • NEK 420
 • IEC / NEK EN 60079-10-1
 • IEC / NEK EN 60079-14
 • IEC / NEK EN 60079-17

Forskrifter:

 • FUSEX
 • FHOSEX

EU Direktiv:

 • ATEX 94/9/EC
 • ATEX 99/92/EC