NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
Ex Introkurs for lærlinger
ExINTRO3

Målgruppe: Lærlinger som arbeider eller kommer til å arbeide innen elektro, automasjon og andre oppgaver innen elektro i eksplosive miljøer.

Varighet: 3 dager (2 dager teori og 1 dag verksted)

Kurstype: Klasserom (teori) og verksted

Forkunnskaper: Elektroutdanning

Språk: Norsk

Pris: NOK 7 500,-
Book ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
«Ex introduksjonskurs for lærlinger» er et kurs om elektriske installasjoner i områder som har høy risiko for eksplosjoner.


Målet med kurset er å gi lærlingen en introduksjon i eksplosive miljøer, hvordan forskjellige prinsipper hindrer eksplosjoner i eksplosive miljøer.

Det legges særlig vekt på risikoforståelse og kollegialt ansvar og forventninger. Regelverkenes viktighet og konsekvensforståelse, som sikrer lærlingene og deres arbeidsgivere en best mulig tilpasning til et ansvarsfullt yrke.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:


Få en innføring i de generelle prinsippene innen:

 • de generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
 • områdeklassifisering og soneinndelingen
 • gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
 • temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
 • de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
 • deltakerne får praktisk trening i kabelgjennomføringer og termineringer, samt vanlig verktøy

Standarder:

 • NEK 420
 • IEC / NEK EN 60079-10-1
 • IEC / NEK EN 60079-14

Forskrifter:

 • FUSEX
 • FHOSEX

EU Direktiv:

 • ATEX 94/9/EC
 • ATEX 99/92/EC