NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
Ex Grunnleggende
ExG3

Målgruppe: Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Varighet: 3 dager

Kurstype: Teori i klasserom med praktiske eksempler i verksted

Forkunnskaper: Kunnskap innen elektro- eller automasjonsfaget

Språk: Norsk eller engelsk

Pris: NOK 11 200,-Book ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
Ex grunnleggende er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert.

Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr på en sikker måte.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:


 • de generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
 • områdeklassifisering og soneinndelingen
 • gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
 • temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
 • de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
Standarder:
 • NEK 420
 • IEC / NEK EN 60079-10-1
 • IEC / NEK EN 60079-14

Forskrifter:

 • FUSEX
 • FHOSEX

EU Direktiv:

 • ATEX 94/9/EC
 • ATEX 99/92/EC