NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
Ex Grunnleggende – Repetisjon
ExGREP1

Målgruppe: Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Varighet: 1 dag

Kurstype: Repetisjonskurs kan gjennomføres på flere måter:

Alternativ 1: Klasserom

Alternativ 2: E-læring

Alternativ 3: Kombikurs

Kontakt oss for å få en løsning som passer ditt behov.

Epost: post@extek.no

Telefon: +47 971 49 489

Forkunnskaper: Må ha gjennomført Ex grunnleggende i løpet av de siste 5 år.

Språk: Norsk eller engelsk

Pris: NOK 6 000,-

Book ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.


Her gjennomgår vi oppdateringer av nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk, samt nyere anbefalinger. Hele Ex området behandles, men det legges ekstra vekt på områder som trenger ekstra fokus og repetisjon, med hovedvekt på spesielt risikoutsatte arbeidsoppgaver i eksplosive miljøer.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:


 • de generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
 • områdeklassifisering og soneinndelingen
 • gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
 • temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
 • de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
Standarder:
 • NEK 420
 • IEC / NEK EN 60079-10-1
 • IEC / NEK EN 60079-14

Forskrifter:

 • FUSEX
 • FHOSEX

EU Direktiv:

 • ATEX 94/9/EC
 • ATEX 99/92/EC