NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
Ex Grunnleggende
og Vedlikehold
ExVREP2

Målgruppe: Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Varighet: 5 dager

Kurstype: Teori og praktiske øvelser

Forkunnskaper: Kunnskap innen elektro- eller automasjonsfaget

Språk: Norsk eller engelsk

Pris: NOK 16 000,-

NB: Tilbys kun ved grupper på minimum 5 personerBook ditt kurs nå!

INFOLÆRINGSMÅLREGELVERKKALENDER
Dette er et repetisjonskurs om elektriske installasjoner og vedlikehold i potensielt eksplosjonsfarlige områder.


Her gjennomgår vi oppdateringer av nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk, samt nyere anbefalinger. Hele Ex området behandles, men det legges ekstra vekt på områder som trenger ekstra fokus og repetisjon, med hovedvekt på spesielt risikoutsatte arbeidsoppgaver i eksplosive miljøer.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:


 • de generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
 • områdeklassifisering og soneinndelingen
 • gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
 • temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
 • de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
 • inspeksjon og vedlikehold i eksplosivt miljø
 • hvordan vedlikeholdsarbeid utføres i eksplosivt miljø
 • hva deltakeren kan utføre selv og hva som må sendes inn til autorisert verksted
Standarder:
 • NEK 420
 • IEC / NEK EN 60079-10-1
 • IEC / NEK EN 60079-14
 • IEC / NEK EN 60079-17

Forskrifter:

 • FUSEX
 • FHOSEX

EU Direktiv:

 • ATEX 94/9/EC
 • ATEX 99/92/EC