NORGES ENESTE COMPEX® SENTER

BOOKING
CompEx Ex 02 og 04
Sertifisering
inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr og Exi utstyr

Målgruppe: Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Varighet: 4 dager

Kurstype: Klasserom og verksted

Forkunnskaper: Bør ha minimum ha Ex grunnleggende og litt erfaring fra Ex områder.

Språk: Norsk eller engelsk

Pris: NOK 15 400,-Book ditt kurs nå!

INFOVURDERINGREGELVERKKALENDER
Denne sertifiseringen omhandler grunnleggende ferdigheter innen inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr og Exi utstyr i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Kurset legger vekt på bruk av komponenter i den teoretiske delen, samt praktisk opplæring i inspeksjon med øvelser på verksted.

Etter den teoretiske delen og den praktiske opplæringen avsluttes kurset med en validering av de praktiske ferdighetene og den teoretiske kunnskapen.

Etter bestått teori eksamen og praktisk validering blir det utstedt CompEx sertifikat.

Deltakernes vurderes teoretisk og praktisk innen:

  • EX02 Kandidaten skal vise at de innehar kompetanse til å gjennomføre praktisk inspeksjon av Ex utstyr. Inspeksjonen skal gjennomføres i.h.t. IEC 60079-17.
  • EX04 Kandidaten skal vise at de innehar kompetanse til å gjennomføre en praktisk inspeksjon av en Exi installasjon. Inspeksjonen skal gjennomføres i.h.t. IEC 60079-17
Standarder:
  • NEK 420
  • IEC / NEK EN 60079-10-1
  • IEC / NEK EN 60079-14
  • IEC / NEK EN 60079-17

Forskrifter:

  • FUSEX
  • FHOSEX

EU Direktiv:

  • ATEX 94/9/EC
  • ATEX 99/92/EC